Blokovska roba

Klasični blokovi za gradnju – giter blok

Pregradni blokovi – Optimalno rešenje za kvalitetno, brzo i ekonomično izvođenje pregradnih zidova. Mala težina, izuzetna ravnost površine (manje maltera), odličan nosač maltera, ekološki proizvod.

FERT grede sa blokovima ispune su osnovni materijal za savremene međuspratne konstrukcije. Mala sopstvena težina gredica (8,50-13,00 kg/m), obezbeđuje lako postavljanje na zidove i malu sopstvenu težinu celokupne konstrukcije.

Prefabrikovani blokovi se proizvode od lakoagregatnog betona, postupkom vibro-presovanja. Namenjeni su za zidanje svih vrsta zidova debljine 20 i 25 cm. Dimenzije blokova su 19x39x19 cm i 24x39x19 cm.
Proizvodi od lakog betona imaju dobra termoizolaciona, zvukoizolaciona i mehanička svojstva. Primena lakog betona u građevinarstvu beleži konstantan porast, jer se njihovom primenom snižava cena izgradnje, zbog smanjene mase i zbog smanjenog utroška termoizolacionih materijala.

Cigla ili opeka je zidni građevni materijal koji se dobija formiranjem, sušenjem i pečenjem plastične smese glinenog materijala, peska i vode. Opeka je najmasovniji proizvod keramičke industrije. Opeka se deli na punu opeku, šuplju opeku, zidne blokove, monte i specijalne opeke.