Cement i veziva

Cement je hidraulično vezivo, tj. fino mleveni neorganski materijal koji, kada je pomešan sa vodom, stvara pastu koja se vezuje i očvršćava reakcijom i procesom hidratacije i koji posle očvršćavanja zadržava svoju čvrstoću i stabilnost čak i pod vodom.

Cementi se dele na obične cemente, koji su najtraženiji i najviše primenjeni cementi na gradilištima, i na specijalne cemente koji su namenjeni posebnim potrebama i radovima (npr. sulfatno-otporni cementi, ekspanzivni cementi, brzostvrdnjavajući cement…)

Preporuke za dozažu materijala za spravljanje maltera za zidanje, kao i za spravljanje maltera za malterisanje, naznačene su na džaku i u lifletu.